Jdi na obsah Jdi na menu
 


Témy seminárnych prác letný semester 2007/2008 - externisti

 

 1. Technická ochrana bankoviek EURO
 2. Technická ochrana dokladov ( cestovný pas, obč. preukaz.......)
 3. Vývoj abecedy
 4. Zaisťovanie porovnávacieho materiálu ku krim skúmaniu ručného písma
 5. Špecifické metódy fotografie a ich využitie v kriminalistike
 6. Grafológia verzus písmoznalectvo
 7. Metóda skúmania pachových stôp ( fázy)
 8. Klasická a digitálna fotografia v kriminalistike
 9. Výcvik psa pre skúmanie pachových stôp
 10. Identifikačná hodnota znakov kriminalistických stôp
 11. Biologický obsah daktyloskopických stôp
 12. Metódy a postup odoberania kontrolných daktyloskopických odtlačkov od živých osôb a mŕtvol
 13. Kriminalistické využitie analýzy mitochondriálnej DNA
 14. Nové trendy v zaisťovaní latentných daktyloskopických stôp
 15. Využitie metód kriminalistického skúmania portrétu v praxi
 16. Moderné prístupy k rekonštrukcii tváre z lebky
 17. Súčasné systémy na tvorbu portrétu na základe laického opisu (používané u nás a v zahraničí)
 18. Biologická charakteristika trichologického materiálu a jeho klasifikácia
 19. Možnosti kriminalistickej identifikácie kostrového nálezu
 20. Postup pyrotechnika a zaisťovanie stôp pri náleze podozrivého predmetu
 21. Vyhľadávanie a zaisťovanie stôp po výbuchu výbušného systému
 22. Využitie elektroakustických vlastnosti reči pri fonoskopickej expertíze.
 23. Mechanoskopická expertíza rozbitej sklenenej tabule.
 24. Vonkajšia a vnútorná balistika z kriminalistického hľadiska.
 25. Špecifiká jednotlivých metód kriminalistickej fonoskopie v príkladoch.
 26. Aplikácia forenznej biomechaniky v kriminalistickej praxi.
 27. Geometrické znaky biomechanického obsahu trasologických stôp.
 28. Využitie jazykovej analýzy v policajnej praxi
 29. Možnosti mechanoskopie pri vzájomnej identifikácii predmetov spájaných rozoberateľnými spojmi.
 30. Proces identifikácie neznámých osôb na základe odtlačkov zubov.
 31. Využitie stôp po pneumatikách motorových vozidiel v kriminalistickej praxi.

 

 

Podmienky:

 

Minimálne 5 strán textu A4 (1,5 riadok, Times New Roman)

Minimálne 5 zdrojov (z toho aspoň dva cudzojazyčné, český zdroj sa ako cudzojazyčný neráta)

Citácie (všetky zdroje citovať priebežne v texte a na záver v zozname použitých zdrojov)

!!!!!!Citácie sa musia riadiť zásadami citovania, tak ako je uvedené v brožúre:

Šimončičová, M., Nagyová, M.: Citovanie odbornej literatúry. APZ: Bratislava, 2002, 14s.

Ak citujete internetové stránky: je nutné skopírovať celý http odkaz a uviesť dátum, kedy ste ju prezerali.

 

Termín nahlásenia seminárnych prác vyučujúcemu: 28.2. 2008

Termín odovzdania seminárnych prác vedúcemu skupiny: do 2. 4. 2008

Vedúci skupiny odovzdá súbor všetkých prác (+ zoznam tých čo neodovzdali prácu) 3. 4. 2008

Téma č.

Priezvisko, č. skup.

Priezvisko, č. skup.

Priezvisko, č. skup.

1

Biačko 21

Jánošík 22

Sivák 23

2

Bujnovský 21

Oslanec 22

Tóthová 23

3

Édes 21

Poľakovský 23

Račko 23

4

Bromberger 21

Hudač 22

Svrčková 23

5

Bennár 21

Haršány 22

Peter 23

6

Beka 21

Nemec 22

Tkáč 23

7

Bugyiková 21

Kortiš 22

Poloma 23

8

Bigaň 21

Horváth 22

Źáčik 23

9

Fellinger 21

Kulík 22

Pecháček 23

10

Balogh 21

Petrík 23

11

Bodorik 21

Boháčová 24

Šurková 23

12

Goc 21

Jeriga 22

Šofrancová 23

13

Koszeghy 22

Šabo 23

14

Berecin 21

Lazár 22

Richtarčík 23

15

Brňák 24

Ďuriš 24

Varga 23

16

Filipák 21

Štrbák 24

Slebodník 23

17

Csiba 24

Kovaľ 22

Šolc 23

18

Čontoš 21

Mačuda 22

Vráblik 23

19

Cipka 21

Fedorco 24

Pákozdi 23

20

Ciberaj 21

Hlačok 22

Sucháň 23

21

Boszorményi 21

Mečar 22

Švanda 23

22

Guťan 24

Novák 22

Čačka 24

23

Drgoňa 21

Kmeco 22

Voros 23

24

Demovič 21

Kamenárová 22

Šoltýs 23

25

Gajdoš 24

Dragúňová 24

Antal 24

26

Kubíček 24

Šindlerová 24

Šup 23

27

Sandtnerová 24

Marcina 24

Vaňo 23

28

Oselský 22

Pribila23

Turcovský 23

29

Grac 21

Blahý 24

Takacs 23

30

Marčeková 24

Šrámek 24

Setnický 23

31

Donáth 21

Marčiš 22

Terjek 23

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

vysledky

(Čačka, 12. 4. 2008 15:03)

no tak kedy to bude vyhodnotene?